• Privola za obradu osobnih podataka

    Vaše osobne podatke koristimo i čuvamo u skladu s Privolom za obradu osobnih podataka koju možete pročitati u nastavku.

     

    Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnost - Prizma, Gračac, OIB: 11310394001 (u daljnjem tekstu: Udruga Prizma) poštuje vašu privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Privolom za obradu osobnih podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i drugih važećih primjenjivih propisa u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

     

    Privatnost Korisnika nam je izrazito važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost Korisničkih podataka. Voditelj obrade podataka je Udruga Prizma.

     

     

    Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

    Udruga Prizma

    Obrovački odvojak 6, 23440 Gračac

    OIB: 11310394001

    info@udrugaprizma.hr

    +385 98 959 7680

     

     

    Udruga Prizma prikuplja osobne podatke koje Korisnik dobrovoljno ustupi ispunjavanjem ovog obrasca, prijavom na newsletter, telefonskom komunikacijom i putem elektroničke pošte.

     

    Ispunjavanjem ovog obrasca Korisnik daje privolu i suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhe provedbe projekta Generator kulture Benkovac i informiranja o aktivnostima i događanjima vezanim uz provedbu projektnih aktivnosti.

     

    Udruga Prizma u okviru provedbe projekta može koristiti podatke Korisnika na sljedeći način:

     

    - unijeti osobne podatke Korisnika u bazu korisnika projekta,

    - kontaktirati Korisnika u slučaju potrebe za informiranjem o provedbi projektnih aktivnosti,

    - za praćenje provedbe projektnih i programskih aktivnosti Udruge,

    - u svrhu izvještavanja prema ugovornim obvezama PT2 i PT1,

    - u svrhu provedbe projekta Generator kulture Benkovac podijeliti podatke vanjskim stručnjacima s ciljem bolje pripreme i provedbe projektnih aktivnosti.

     

    Korisnik u svakom trenutku može povući svoju privolu, zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka pisanom obavijesti na info@udrugaprizma.hr ili pismeno na poštansku adresu: Udruga Prizma, Obrovački odvojak 6, 23440 Gračac, uz naznaku da se radi o projektu Generator kulture Benkovac.

All Posts
×