•  
   
   
  Kategorije

   
  Ou yeah! Vrtiti ćemo filmove i to baš ovih kategorija, vrsta i rodova. Kategorivrstroyeah!

  Dokumentarni

  DOKUMENTARNI FILM, film. rod; naziv je prvi upotrebio J. Grierson u veljači 1926. u newyorškom listu Sun, u prikazu filma Moana (1926) R. J. Flahertyja; naziv (engl. documentary) je izveo iz francuske riječi documentaire kojom su se u Francuskoj tada imenovali putopisni filmovi. Kasnije, zbog Griersonova autoriteta i njegovih brojnih napisa o dokum. filmovima, naziv se postupno udomaćio u većini zemalja. Pojam dokumentarni film vrlo je velikog opsega, odnosi se na sadržajno, tematski, stilski, retorički i namjenski podosta različite filmove, pa zbog toga unutar roda postoje brojni i lako razlučivi žanrovi.

  Kratkometražni

  KRATKOMETRAŽNI FILM, film relativno kraće duljine. U razdoblju od prvih petnaestak godina po pojavi kinematografije gotovo svi su filmovi, iz današnje perspektive, bili kraćega trajanja do 10 min. Sâm pojam kratkometražni film nastaje tek kad se vodeće kinematografije, uoči i tokom I svj. rata, počinju orijentirati na proizvodnju dugometražnih filmova, pa se otada smatra svaki film trajanja do 15 min. Može biti bilo kojega roda ili žanra.

  Animirani

  ANIMIRANI FILM, naziv za sve vrste filmova (crtane, lutkarske itd.) proizvedene različitim tehnikama animacije. Animacija je posebna sfera i vrsta kinematografske djelatnosti, tehnika i umjetnost koju neki smatraju dijelom ukupnoga filmskog fenomena, a neki pak nezavisnim područjem (osma umjetnost). Animacija je kao pojava vrlo rasprostranjena i obuhvaća niz mogućnosti, materijala i oblika primjene: manualna, mehanička, tehnička i kibernetska animacija osnovni su stupnjevi te izvedbene i oblikovne sfere.

  Igrani

  IGRANI FILM, filmski rod, naziv za svaki pretežno fabularni film, narativni film, s pričom (zapletom, fabulom) koja se izlaže uz pomoć likova (licâ, karakterâ), prikazom njihovih međusobnih odnosa, odnosa prema društvu ili prirodi. Ta komponenta postojanja likova (rabi se i kazališni izraz “ulogâ”), za čiju su karakterizaciju često potrebni i profesionalni glumci, razlogom je da se igrani film popularno definira i kao djelo u kojem nastupaju glumci.

  Dječiji

  DJEČJI FILM, općeniti naziv za: a) filmove o djeci; b) filmove od djece; c) filmove za djecu. Te se vrste međusobno ne moraju isključivati, jer film o djeci može biti i za djecu i od djece, ali se trostruka značenjska razlika uzima u obzir kada se žele izbjeći nesporazumi do kojih dolazi ako se u film. reklami kao dječji film nudi djelo koje doduše govori o djeci, ali ne i djeci, nego odraslima.

  Izvor: Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

All Posts
×